Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Vi kommer frem til nationalparken Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, der dækker et areal på 366.936 hektar og bl.a. er kendt for sin bestand af vicuñaer, der tilhører samme familie som lamaerne. Der findes seks forskellige arter inden for lamafamilien, som hører under arten kameldyr: to typer lamaer, to typer alpakaer samt vicuñaen og guanakoen. Af disse arter er alpakaen og lamaen husdyr, mens vicuñaen og guanakoen er vildtlevende arter. Vicuñaen er i øvrigt Perus nationaldyr og er i dag et fredet dyr med en bestand på ca. 350.000. I 1974 var bestanden nede på ca. 6.000, men det har man heldigvis formået at gøre noget ved. 

Vi er heldige at komme forbi flere flokke af vicuñaer, og på et tidspunkt er der en større flok, som krydser vejen lige foran bussen, så vi kan få taget nogle billeder. Vi holder ind et sted, hvor vicuñaerne kommer for at drikke, men eftersom det er vilde dyr, er det svært at komme tæt på dem. Det er noget helt andet med lamaer og alpakaer, der jo holdes som husdyr, hvor både ulden og kødet bruges. En ældre kvinde har en hel flok dyr tæt på vejen for turisternes skyld, hvor man kan få lov at fotografere, hvis man giver hende lidt penge. Man har i øvrigt i mange år troet, at alpakaer ligner lamaer mest, men har nu fundet ud af, at de nedstammer fra vicuñaerne.

Det er et smukt område at køre igennem, og vi kommer forbi mange vulkaner, bl.a. Sabancaya, som er meget aktiv. Vi holder ind ved det højeste sted i parken, Patapampa, hvor man kan se en række vulkaner; vi er her 4.830 meter over havets overflade, hvad vi tydeligt kan mærke på vejrtrækningen. Det eneste, der er lidt ærgerligt, er den tunge trafik, som bl.a. skyldes, at der er minedrift i området, og da der er en del bjergkørsel, går det indimellem meget langsomt. Resultatet af denne trafik er desværre også, at der ligger alt for meget affald og flyder i vejkanten, da man åbenbart ikke tager det så tungt i forhold til at smide plastik og papir ud ad vinduet. Det bør man virkelig gøre noget ved, da det skæmmer indtrykket af den i øvrigt flotte natur.