New Brighton

New Brighton ligger ca. 8 km øst for Christchurch, og det er her, man tager til, når man skal på stranden. Vi kører derud to gange og tager begge gange bus nr. 5, der går nede fra Latimer Square, hvor vi kan gå ned på et kvarter. Busturen tager 20 minutter.

Selve byen New Brighton virker noget nedslidt med flere lukkede butikker, og der er heller ikke det store udbud af caféer, så begge gange ender vi på den samme café, som dog ikke er noget særligt. Byens trækplaster er stranden og ikke mindst den store mole, som går 300 meter ud i vandet, og hvorfra mange fisker. Der er begge gange flere surfere, og anden gang er der også en del badende, da vejret er blevet noget bedre, men vi har nu stadig på fornemmelsen, at vandet må være temmelig koldt. Der er kun livreddere på et lille stykke af stranden, og det er tydeligt markeret, så her finder man de fleste badende.

Begge gange går vi helt ud på molen, og den første gang går vi også et stykke sydpå langs klitterne. Vi er rigtig heldige med vejret, og vi hygger os; stranden er flot, og der er imponerende store bølger, men ellers har New Brighton ikke meget at byde på.